ATB-route Hulsbeek

JCI OLDENZAAL PROJECT AANLEG ATB-ROUTE HULSBEEK
www.atb-oldenzaal.nl

De Junior Kamer Oldenzaal heeft met medewerking van diverse vrijwilligers en sponsoren een permanente All Terrain Bike (ATB) route aangelegd op het recreatiepark Het Hulsbeek te Oldenzaal.

Dit sportieve project sloot aan bij het provinciale beleid inzake intensivering van de routegebonden recreatie en daarmee bij de toenemende behoefte onder ATB-beoefenaars aan dergelijke routes in Twente.

Het recreatiegebied ‘Het Hulsbeek’ leent zich – gelet op de aanwezige natuur, het aantrekkelijke afwisselende landschap en concentratie van voorzieningen op sportief en recreatief gebied – bij uitstek voor de aanleg van deze eerste permanente ATB-Route in Twente. Meer info over dit project kunt u vinden op www.atb-oldenzaal.nl.